Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

     Podejmując działania na rzecz aktywizacji społecznej osób w wieku aktywności zawodowej korzystających z pomocy Ośrodka MOPR w ramach projektu „Aktywna Integracja-Projekt Systemowy MOPR Włocławek” organizuje i finansuje działalność Grup Wsparcia.  

     Głównym celem Grupy Wsparcia jest zmiana dotychczasowej sytuacji osób borykających się z różnymi trudnościami życiowymi. Grupa pozwala na spotkanie się osób doświadczających podobne problemy, wzajemne udzielanie sobie wsparcia, dzielenie się doświadczeniami, szukanie wspólnych rozwiązań, doskonalenie swojego psychicznego funkcjonowania i zwiększenia skuteczności swoich działań. Źródłem tej pomocy jest wzajemny wysiłek, umiejętność i wiedza członków o podobnych doświadczeniach życiowych, a także wsparcie specjalistów różnych dziedzin. Uczestnikom Grup Wsparcia  zaproponowane zostaną następujące formy wsparcia:
 • wsparcie asystenta rodzinnego,
 • zajęcia z zakresu zdrowego żywienia oraz trening kulinarny,
 • poradnictwo i wsparcie grupowe w zakresie podnoszenia umiejętności zawodowych,
 • zajęcia z obsługi komputera,
 • zajęcia psychoedukacyjne w obszarze profilaktyki uzależnień,
 • poradnictwo pedagogiczne,
 • poradnictwo indywidualne i grupowe prawne,
 • zajęcia z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej,
 • zajęcia z zakresu przeciwdziałania przemocy,
 • zajęcia dotyczące  przygotowania do życia w rodzinie,
 • poradnictwo psychologiczne indywidualne i grupowe,
 • zajęcia z zakresu ratownictwa przedmedycznego,
 • poradnictwo i wsparcie grupowe w zakresie podnoszenia kompetencji społecznych,
 • trening budżetowy,
 • warsztaty autoprezentacji z elementami wizażu,
 • warsztaty terapii zajęciowej,
 • zajęcia z zakresu zdrowia publicznego,
 • organizacja działań o charakterze środowiskowym - integracyjnych, edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i turystycznych.
W ramach tych działań przewiduje się m.in.:
 • zakup biletów do kina, teatru, na kręgle, itd.
 • organizację wycieczek,
 • organizację pikników

Grupy wsparcia rozpoczynające działalność w 2012 roku:                                w 2013 roku:

                GRUPA WSPARCIA NR 1 
                GRUPA WSPARCIA NR 3                                     
                GRUPA WSPARCIA NR 4                                                            
                GRUPA WSPARCIA NR 5                                                            
                GRUPA WSPARCIA NR 6                                                           
                GRUPA WSPARCIA NR 7                                             GRUPA WSPARCIA NR 2 
                GRUPA WSPARCIA NR 8                                             GRUPA WSPARCIA NR 9
                GRUPA WSPARCIA NR 10                                           GRUPA WSPARCIA NR 11
                GRUPA WSPARCIA NR 12                                           GRUPA WSPARCIA NR 13
                GRUPA WSPARCIA NR 14                                           GRUPA WSPARCIA NR 15
                GRUPA WSPARCIA NR 16                                           GRUPA WSPARCIA NR 17
                GRUPA WSPARCIA NR 18                                           GRUPA WSPARCIA NR 19
                GRUPA WSPARCIA NR 20                                           GRUPA WSPARCIA NR 21
                GRUPA WSPARCIA NR 22                                           GRUPA WSPARCIA NR 24
                GRUPA WSPARCIA NR 23                                           GRUPA WSPARCIA NR 26
                GRUPA WSPARCIA NR 25                                           GRUPA WSPARCIA NR 28
                GRUPA WSPARCIA NR 27                                           GRUPA WSPARCIA NR 30
                GRUPA WSPARCIA NR 29                                           GRUPA WSPARCIA NR 43
                GRUPA WSPARCIA NR 31                                           GRUPA WSPARCIA NR 44
                GRUPA WSPARCIA NR 32                                           GRUPA WSPARCIA NR 45
                GRUPA WSPARCIA NR 33                                           GRUPA WSPARCIA NR 46
                GRUPA WSPARCIA NR 34                                           GRUPA WSPARCIA NR 47
                GRUPA WSPARCIA NR 35                                           GRUPA WSPARCIA NR 48
                GRUPA WSPARCIA NR 36                                           GRUPA WSPARCIA NR 49
                GRUPA WSPARCIA NR 37                                           GRUPA WSPARCIA NR 50
                GRUPA WSPARCIA NR 38                                           GRUPA WSPARCIA NR 51
                GRUPA WSPARCIA NR 39                                           GRUPA WSPARCIA NR 52
                GRUPA WSPARCIA NR 40                                           GRUPA WSPARCIA NR 53
                GRUPA WSPARCIA NR 41                                           GRUPA WSPARCIA NR 54  
                GRUPA WSPARCIA NR 42                                           GRUPA WSPARCIA NR 55