Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

     W celu realizacji działań na rzecz aktywizacji społecznej i rozwiązywania problemów społeczności lokalnej, MOPR w ramach realizowanego projektu będzie realizował Programy Aktywności Lokalnej. Są to programy skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia.
    
     Głównym celem wszystkich programów jest zwiększenie aktywności mieszkańców, w szczególności grup zagrożonych wykluczeniem społecznym we wszystkich obszarach życia społecznego, poprzez wprowadzenie i rozwój aktywnych form integracji społecznej z zastosowaniem działań o charakterze środowiskowym. Są to działania nastawione na integrację środowiska lokalnego, poprzez budowanie poczucia przynależności do danego miejsca i lokalnej grupy, a także na wzmocnienie rodziny i przygotowanie do samodzielnego podejmowania decyzji i działań w sytuacjach problemowych.
    
     Zastosowanie PAL służy wzmocnieniu kapitału społecznego - możliwości artykulacji interesów i potrzeb obywateli oraz działania na rzecz ich realizacji m.in. poprzez społeczną samoorganizację. Dotychczas zrealizowane projekty PAL ukazują, iż wspólne działania podjęte przez społeczność na rzecz wspólnoty dają trwały efekt nie tylko estetyczny, jak w przypadku remontu wspólnych pomieszczeń, ale również wpływają na wzrost poczucia odpowiedzialności za wspólną przestrzeń i poprawę relacji sąsiedzkich.

Projekty realizowane w 2012 i 2013 roku:

     PAL 1

     PAL 2