Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

     Osiedlowa Sekcja Pomocy Społecznej „Śródmieście” w ramach projektu „Aktywna Integracja – Projekt Systemowy MOPR Włocławek” w okresie od 04.05.2012r. do 03.11.2012r. prowadzi grupę wsparcia pt. „Labirynt życia” dla 12 kobiet bezrobotnych, niezaradnych życiowo.
     Celem projektu jest udzielenie uczestniczkom projektu pomocy psychologicznej, specjalistycznej oraz ich aktywizacja zawodowa.
     Dla grupy wsparcia prowadzone będą zajęcia przez specjalistów (pedagoga, psychologa, doradcę zawodowego, socjoterapeutę, dietetyka, wizażystę oraz terapeutę ds. uzależnień).
Uczestniczki będą korzystały z alternatywnych form spędzania czasu wolnego tj. wyjście do kina, wycieczki krajoznawczej itp.
 
 
Opracowała: Joanna Traczyk