Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

     Osiedlowa Sekcja Pomocy Społecznej „Śródmieście” informuje, że w ramach projektu „Aktywna Integracja – Projekt Systemowy MOPR Włocławek” od 04.05.2012r. do 03.11.2012r. podjęła działalność Grupa Wsparcia pt. „Zacisze Domowe”.
     Celem działania grupy jest uzyskanie psychicznego wsparcia i wzmocnienia osób, aby samodzielnie radziły sobie z problemami życiowymi oraz umożliwienie wykorzystania własnego potencjału, uzyskanie zaufania do siebie. Projekt skierowany jest do bezrobotnych gospodyń domowych.
Realizowane formy wsparcia:
- zajęcia ze specjalistami (doradcą zawodowym, socjoterapeutą, wizażystą, pedagogiem, specjalistą ds. uzależnień, dietetykiem, psychologiem),
- organizowane będą alternatywne formy spędzania czasu wolnego między innymi kino, wycieczka.
 
  
Opracowała: Jolanta Rosiak