Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

     Pracownicy socjalni Osiedlowej Sekcji Pomocy Społecznej „Śródmieście” w ramach projektu „Aktywna Integracja – Projekt Systemowy MOPR Włocławek” rozpoczęli realizację programów pod nazwą „Każdy może zaistnieć” oraz „Zmiana na lepsze”. Programy realizowane są formie grupy wsparcia od 04.05.2012r.. Skierowane są do bezrobotnych kobiet w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających z pomocy społecznej.
     Celem działania grup wsparcia jest wzmocnienie w dążeniu do pokonywania trudności, pomoc w odzyskaniu wiary w siebie. Dla uczestników grupy organizowane będą zajęcia z psychologiem, doradcą zawodowym, wizażystką, socjoterapeutką, dietetykiem, ratownikiem przedmedycznym, prawnikiem oraz działania o charakterze środowiskowym.
 
 
Opracowały: Aleksandra Górzyńska i Małgorzata Pietrzak