Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

     1 czerwca 2012r. rozpoczyna działalność grupa wsparcia dla bezrobotnych kobiet zamieszkałych w rejonie działania sekcji „Wschód”. Projekt realizowany będzie przez okres 6 miesięcy.
     Długoletni brak pracy powoduje bezradność, poczucie bezsilności i wyobcowania, sprzyja kształtowaniu pasywnych postaw na gruncie życiowym. Bezrobocie ma bezpośredni wpływ na trudności związane z prawidłowym funkcjonowaniem w każdej sferze życiowej, wiąże się ze znacznym obniżeniem samooceny w konsekwencji prowadzi do wyizolowania i wyłączenia z życia społecznego.
Apatia i brak chęci do działania przekładają się na życie rodzinne, w tym problemy wychowawcze z dziećmi.
     Projekt skierowany jest do 12 bezrobotnych kobiet w wieku produkcyjnym, korzystających z pomocy społecznej.
Głównym celem projektu jest zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego, poprzez aktywizację społeczną i zawodową.
     Udział w grupie wsparcia ma na celu : zwiększenie aktywności zawodowej, zwiększenie umiejętności interpersonalnych, wzrost poczucia własnej wartości, zdobycie umiejętności poruszania się na rynku pracy, prawidłowe przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych oraz kształtowanie pozytywnych zmian w indywidualnym funkcjonowaniu społecznym.
 
 
Opracowała: Beata Kamińska