Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

     W ramach programu „Aktywna Integracja – Projekt Systemowy MOPR Włocławek” pracownik socjalny Osiedlowej Sekcji Pomocy Społecznej Nr 3 „Wschód” we Włocławku utworzył grupę wsparcia Nr 6 „Aktywni jak dawniej” dla 12 bezrobotnych mężczyzn i kobiet, objętych pomocą społeczną z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
     Głównym celem projektu jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu poprzez aktywizację społeczną i zawodową. Uczestnicy grupy odbędą cykl zajęć grupowych z socjoterapeutą, doradcą zawodowym, psychologiem, prawnikiem, informatykiem, trenerem do spraw kulinarnych oraz wizażystą.

Cele działalności grupy to:
 
· zdobycie umiejętności wykorzystywania swoich mocnych stron które pozwolą na włączenie sie do rynku pracy;
· zdobycie umiejętności szukania odpowiednich dla siebie ofert pracy;
· asertywność, zdolności komunikacyjne, pewność siebie w kontaktach międzyludzkich;
· samodzielne przygotowanie dokumentów aplikacyjnych;
· zwiększenie motywacji do aktywnego poszukiwania pracy;
· próba odzyskania wiary w siebie; lepsza autoprezentacja;
· przełamanie syndromu wyuczonej bezradności;
· umiejętność efektywnego szukania porad oraz wsparcia specjalistycznego.
    
     Przewidywane są również działania o charakterze środowiskowym tj. kino, wycieczka, kręgielnia. Spotkania te miały na celu motywowanie do zmiany stylu życia i czynnego spędzania czasu wolnego.
Spotkania grupy wsparcia trwać będą od 1 czerwca do końca listopada 2012 roku, zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem.
 

Opracowała: Małgorzata Rafalska