Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

     W ramach projektu „Aktywna Integracja – Projekt Systemowy MOPR Włocławek” odbywają się kolejne spotkania grup wsparcia numer 10 i 12 prowadzone przez ratownika przedmedycznego. Tematem spotkań jest poradnictwo przedmedyczne i udzielanie pierwszej pomocy.
 
 
Opracowały: Aleksandra Górzyńska i Małgorzata Pietrzak