Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

     W ramach Projektu „ Aktywna Integracja – Projekt Systemowy MOPR Włocławek” -  od 4 maja 2012r. w sali SM „Zazamcze” przy ul. Wienieckiej 34 odbywają się spotkania Grupy Wsparcia nr 18 „Stawiam na siebie”.

     Głównym celem  projektu było stworzenie grupy wzajemnej pomocy dla 12 bezrobotnych osób w wieku aktywności zawodowej, korzystających z pomocy społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz dostarczenie  niezbędnej wiedzy do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

     Kolejnym celem jest  zwiększenie motywacji i zaktywizowanie uczestników do samozatrudnienia, podniesienia ich samooceny.

     Projekt zakłada 100 godzin szkoleń  grupowych ze specjalistami z dziedziny : socjoterapii, doradztwa zawodowego, z zakresu prawa, ze specjalistą d/s prowadzenia działalności gospodarczej, psychologii i informatyki. Uczestnicy otrzymają też wsparcie indywidualne z zakresu prawa.

     Zaplanowano też spotkania integrujące grupę. W ramach alternatywnych form spędzania wolnego czasu planujemy wspólne wyjścia do kina , kręgielni, m
uzeum, planujemy wyjazd na wycieczkę. Projekt będzie trwał przez okres 6 miesięcy. Zakończenie projektu i rozdanie certyfikatów planujemy podczas uroczystego obiadu w restauracji.
 
 
Opracowała: Halina Władecka