Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

     W dniu 4 maja 2012r. rozpoczął się projekt pt „Miło u siebie”, który jest skierowany do mieszkańców miasta Włocławek zamieszkujących przy ulicy Ceglanej. Projekt ma za zadanie zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców wspomnianej ulicy, którzy są zagrożeni wykluczeniem społecznym poprzez podjęcie wspólnych działań prowadzących do poprawy warunków funkcjonowania rodzin, zapobiegania aktom wandalizmu i dewastacji, promowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego, likwidację barier psychologicznych związanych ze stygmatyzacją mieszkańców tej ulicy oraz wspólne prace na rzecz społeczności lokalnej. Projekt jest realizowany przy współpracy z Administracją Zasobów Mieszkaniowych w ramach ”Programu Aktywności Lokalnej”. Obejmuje 12 mieszkańców ulicy Ceglanej, przedstawicieli społeczności wymienionego obszaru, wytypowanych przez pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - Annę Kowalską. Projekt przewiduje kilkugodzinne szkolenie z zakresu socjoterapii, doradztwa zawodowego, psychologii, doradztwa z zakresu prac budowlanych i przepisów BHP, a także ratownictwa medycznego.
     W ramach promowania alternatywnych form spędzania czasu wolnego grupa wybierze się do Multikina. Bilety otrzymają również osoby współtowarzyszące w przedsięwzięciu. Końcowym etapem realizacji projektu będą wspólne prace społeczne na rzecz wszystkich mieszkańców ulicy Ceglanej tj. postawienie ławek i stołów przy dwóch posesjach oraz remont klatki schodowej w jednej z kamienic. Uwieńczeniem projektu jest wspólny uroczysty obiad.
  
Opracowała: Iwona Płocka