Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

     Osiedlowa Sekcja Pomocy Społecznej nr 4 ,,Południe” w ramach Projektu   „Aktywna Integracja  - Projekt Systemowy MOPR Włocławek” w dniu 02.05.2012 roku rozpoczęła  zajęcia  GW nr 23 -„Aktywność szansą na pracę” i GW  nr 25 „Praca w moich rękach”
                                          
     Wyżej wymienione projekty będą  realizowane przez okres 6 miesięcy, skierowane są do osób długotrwale bezrobotnych, nie mających stałego zatrudnienia, będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Głównym celem jest rozbudzanie potrzeb społecznych jej uczestników poprzez poszukiwanie nowych rozwiązań umożliwiających aktywność zawodową, kulturalną, społeczną, edukacyjną.
     Problem bezrobocia ma bezpośredni wpływ na prawidłowe funkcjonowanie   rodziny. Długotrwałe bezrobocie to nie tylko drastyczne obniżenie poziomu życia, ale również jest przyczyną coraz częściej występujących konfliktów rodzinnych. Bezrobocie często prowadzi do zubożenia rodziny, wykluczenia społecznego, wszelkiego rodzaju patologii. Zagospodarowanie czasu wolnego przyczyni się do zniwelowania izolacji i osamotnienia jak również do nabycia nowych doświadczeń, umiejętności poprzez między innymi warsztaty terapii zajęciowej.
     W projekcie udział biorą specjaliści z zakresu wielu dziedzin m.in.: socjoterapeuta, doradca zawodowy, psycholog, dietetyk. Przewidziano również ciekawe propozycje spędzania czasu wolnego w tym wycieczkę, kino, muzeum. 

      W maju odbywały się głównie zajęcia z informatykiem, których celem  było nabycie nowych umiejętności między innymi: budowa, działanie i obsługa komputera. W miesiącu czerwcu uczestnicy grup brali udział w seansie filmowym pt. „Nietykalni”, trwają  również zajęcia z dietetykiem, których tematami są: racjonalne żywienie, nabycie wiedzy o zdrowym odżywianiu oraz racjonalne gospodarowanie budżetem domowym.


Opracowała: Joanna Wachowicz


Galeria zdjęć