Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

     Sekcja Pomocy Instytucjonalnej i Pieczy Zastępczej w dniu 02 maja 2012r. przystąpiła do realizacji projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki „ Aktywna Integracja – Projekt Systemowy MOPR Włocławek”. Projekt skierowany jest do usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych w wieku 18-25 lat – grupa 12 osobowa prowadzona przez Panią Iwonę Walczak.

Projekt będzie trwał przez 6 miesięcy.

Celem grupy wsparcia nr 22 jest :
-          nabycie umiejętności poruszania się na rynku pracy
-          podniesienie kwalifikacji zawodowych – ukończenie kursu prawa jazdy
-          podniesienie poczucia własnej wartości i wzmocnienie samooceny
-          kształtowanie aktywnych postaw w celu osiągnięcia samodzielności życiowej
-          nabycie umiejętności radzenia sobie z problemami dorosłego życia
-          integracja społeczna poprzez wskazywanie aktywnych form spędzania czasu wolnego.
 
     W ramach projektu zaplanowano grupowe spotkania ze specjalistami (62h): socjoterapeutą, pedagogiem, doradcą zawodowym, wizażystą, specjalistą ds. przemocy  oraz z organizatorem grupy wsparcia (12h) i indywidualne spotkania z psychologiem(3h).

Opracowała: Iwona Walczak