Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

     Pracownik socjalny Sekcji Pomocy Instytucjonalnej i Pieczy Zastępczej dnia 08 czerwca 2012r. zorganizował wyjście o charakterze środowiskowym dla grupy wsparcia nr 22. Uczestnicy grupy wybrali się do Multikina na seans przygodowy „Królewna Śnieżka i Łowca”.
     Wyjście było niestandardowym działaniem w kierunku usamodzielnienia życiowego dorosłych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych. Uczestnicy uczą się w ten sposób zachowań kulturalnych w miejscach publicznych oraz wyrabiania poglądów na temat spraw społecznych i otaczającego świata. Pokazywanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu wspomaga integrację społeczną i rozwój kulturalny młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.
 
Opracowała: Iwona Walczak