Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

Osoba prowadząca: Jolanta Słupczyńska

Okres realizacji:  4 września2012r.- 28 lutego 2013r.

Obszar wsparcia: Uzależnienie od alkoholu i innych środków