Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

Osoba prowadząca: Karolina Bastek

Okres realizacji: 1 sierpnia 2012r. - 30 stycznia 2013r.

Obszar wsparcia: Bezrobocie i brak aktywności zawodowej