Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

Osoba prowadząca: Małgorzata Rafalska

Okres realizacji: 1 czerwca 2012r.-30 listopada 2012r.

Obszar wsparcia: Bezrobocie i brak aktywności zawodowej

"Aktywni jak dawniej"