Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

Osoba prowadząca: Katarzyna Banasiewicz

Okres realizacji: 5 września 2012r.-28 lutego 2013r.

Obszar wsparcia: Bezrobocie i brak aktywności zawodowej