Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

Osoba prowadząca: Joanna Traczyk

Okres realizacji: 4 maja -2012r – 31 października 2012r.

Obszar wsparcia: Bezrobocie i brak aktywności zawodowej

"Labirynt życia"