Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

Osoba prowadząca: Halina Władecka

Okres realizacji: 4 maja 2012r.- 31 października 2012r.

Obszar wsparcia: Bezrobocie i brak aktywności zawodowej