Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

Osoba prowadząca: Elżbieta Rutkowska

Okres realizacji: 6 marca 2012r. - 31 października 2012r.

Obszar wsparcia: Niepełnosprawność własna (zaburzenia psychiczne)

Piknik w Gołaszewie