Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

Osoba prowadząca: Iwona Walczak

Okres realizacji: 2 maja 2012r. - 31 października 2012r.

Obszar wsparcia: Niezaradność przed opuszczeniem placówki lub rodziny

Rozpoczęcie zajęć

Kręgielnia

Wyjście do Multikina