Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

Osoba prowadząca: Renata Jurgielewicz

Okres realizacji: 2 maja2012r. - 31 października 2012r.

Obszar wsparcia: Bezrobocie i brak aktywności zawodowej

"Aktywność szansą na pracę"

Kontynuacja zajęć GW 23

Uroczyste zakończenie