Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

Osoba prowadząca: Anna Gerc-Gruszczyńska

Okres realizacji: 2 maja 2012r. -31 października 2012r.

Obszar wsparcia: Trudności opiekuńczo- wychowawcze


"Czas na zmiany"