Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

Osoba prowadząca: Izabela Szatkowska-Horowska

Okres realizacji: 2 maja 2012r. -31 października 2012r.

Obszar wsparcia: Bezrobocie i brak aktywności zawodowej