Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

Osoba prowadząca: Beata Kamińska

Okres realizacji: 1 czerwca 2012r. – 30 listopada 2012r.

Obszar wsparcia: Bezrobocie i brak aktywności zawodowej

"Czas na zmiany"