Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

Osoba prowadząca: Sylwia Tomaszczuk

Okres realizacji: 1 czerwca 2012r. - 30 listopada 2012r.

Obszar wsparcia: Bezrobocie i brak aktywności zawodowej