Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

Osoba prowadząca: Karolina Komorowska

Okres realizacji: 13 lutego  2012r. – 31 grudnia 2012r.

Obszar wsparcia: Niepełnosprawność własna