Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

Osoba prowadząca: Aleksandra Michalak

Okres realizacji: 13 lutego  2012r. -  31 grudnia 2012r.

Obszar wsparcia: Niepełnosprawność  własna

Rozpoczęcie zajęć

Kontynuacja wsparcia dla osób niepełnosprawnych

Uroczyste zakończenie GW 33 – 42