Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

Osoba prowadząca: Aleksandra Michalak

Okres realizacji: 13 lutego 2012r. – 31 grudnia 2012r.

Obszar wsparcia: Niepełnosprawność własna

Rozpoczęcie zajęć

Kontynuacja wsparcia dla osób niepełnosprawnych

Uroczyste zakończenie GW 33 – 42