Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

Osoba prowadząca: Iwona Płocka

Okres realizacji: 4 maja 2012r. – 31 lipca 2012r.

Obszar wsparcia: PAL „Ceglana”

"Miło u siebie"