Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

Osoba prowadząca: Jarosław Orzechowski

Okres realizacji: 2 listopada 2012r. -  30 kwietnia 2013r.

Obszar wsparcia: PAL „Zakręt”