Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

     W dniu 26 czerwca 2012r. uczestnicy grupy wsparcia nr 31 w ramach działań środowiskowych o charakterze kulturalnym wraz z opiekunem uczestniczyli w seansie filmowym w Multikinie.
Chociaż obiekt na terenie miasta Włocławka działa od kilku lat. To zdecydowana większość uczestników grupy była w nim pierwszy raz. Wrażenia były niesamowite, spotęgowane filmem pt. „Nad życie”.
     Jednym z celów projektu jest zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego. Atmosfera jaka panowała wśród odbiorców projektu potwierdziła słuszność organizowania tego typu spotkań. Cel został osiągnięty a w grupie nawiązały się pozytywne relacje.
 

Opracowała: Beata Kamińska