Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

W ramach działań o charakterze środowiskowym w dniu 06.07.2012r. odbyła się wycieczka do Lichenia Grupy Wsparcia nr 16.
Odwiedziliśmy największą świątynie w Polsce znajdująca się na terenie Sanktuarium Maryjnego, która jest porównywalna z największymi budowlami sakralnymi świata.
Powstanie Sanktuarium wiąże się ściśle z przywiezieniem Cudownego Obrazu.
Wszyscy byliśmy zachwyceni dzwonem mieszczącym się w dzwonnicy sanktuarium.
Trudnym do pokonania było wejście na Golgotę i tylko nie liczni zdecydowali się na ten krok. Wzniesienie to 25 m kamienna góra, mająca labirynty przejść, kapliczek, figur, rzeźb. Nad całością góruje krzyż oraz postać Matki Bożej i św. Jana. Góra ta powstała jako dzieło pokuty i przebłagania.
Każda z Pań udała się do źródełka, aby napić się i nabrać cudownej wody licheńskiej.
Po tym każdy miał czas wolny dla siebie.
Wycieczkę zakończyliśmy wspólnym obiadem w Domu Pielgrzyma „Arka”, na którym uczestniczki wyrażały swoje emocje co do tego cudownego miejsca.
Celem wycieczki była aktywizacja społeczna uczestniczek, pokazanie jak można spędzić wolny czas z dala od trosk i problemów domowych.
Miejsce to było inspiracją do myślenia o przeszłości i przyszłości.
 
 
Opracowała: Jolanta Rosiak