Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

Pracownik socjalny Osiedlowej Sekcji Pomocy Społecznej „Wschód” w dniu 1 czerwca 2012 roku rozpoczął realizację zajęć w ramach Projektu „Aktywna Integracja – Projekt Systemowy MOPR Włocławek.
Projekt skierowany jest do 12 bezrobotnych kobiet z rejonu zamieszkania w/w Sekcji i będzie trwał przez okres 6 miesięcy. Głównym problemem uczestniczek projektu jest długoletnie bezrobocie, które powoduje bezradność i poczucie bezsilności oraz trudności związane z prawidłowym funkcjonowaniem w środowisku. Uczestniczki projektu mają szansę ponownego wejścia na rynek pracy. Będą korzystały z poradnictwa specjalistycznego: socjoterapeuty, psychologa, prawnika, doradcy zawodowego, dietetyka, a także zajęcia z obsługi komputera oraz warsztaty z autoprezentacji z elementami wizażu.
Pozyskana wiedza będzie przydatna w rozwiązywaniu problemów sytuacji życiowych.
 
Opracowała: Sylwia Tomaszczuk