Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

W dniu 06.07.2012r. w ramach działań środowiskowych o charakterze turystycznym odbyła się wycieczka do Lichenia z udziałem grupy wsparcia nr 14.
Na początku zwiedziliśmy jedno z największych Sanktuariów Maryjnych w Polsce prowadzonych przez księży Marianów.
Świątynia ta ku zdziwieniu wszystkich była wzniesiona nie dzięki sponsorom ani dotacjom rządowym, lecz dzięki ofiarności pielgrzymów.
W centralnej części Sanktuarium wznosi się wysoka kamienna góra. To wybudowane z betonu i kamieni wzniesienie to Golgota, mająca labirynt przejść, grot, kapliczek, figur i płaskorzeźb. Nad całością góruje krzyż oraz postać Matki Boskiej i św. Jana. Z uwagi na upalną pogodę tylko niektóre z uczestniczek wybrały się na nią.
Wszystkie Panie skorzystały ze źródełka, które daje wiarę i łaskę uzdrowienia.
Po tym uczestniczki miały wolny czas na modlitwę i rozmyślanie.
Wycieczka zakończyła się uroczystym obiadem w Domu Pielgrzyma „Arka”, gdzie podzieliliśmy się wrażeniami i wróciliśmy szczęśliwie do domu.
W trakcie wycieczki zacieśniły się więzi między uczestniczkami.
 
Opracowała: Joanna Traczyk