Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

     Zachęcona doświadczeniami  z prowadzenia Grupy PAL w 2011 r. po wprowadzeniu pewnych zmian, wspólnie z pracownikami świetlicy profilaktyczno-wychowawczej „Zapiecek” i na bazie tej świetlicy w maju 2012 r. rozpoczęła działalność Grupa Wsparcia 29. Tajemniczo brzmiące nazwy określają 6 miesięcy współpracy, współdziałania, po prostu spotykania się 12 kobiet. Warunkiem przystąpienia do Grupy był fakt ich zamieszkiwania na terenie Starego Miasta we Włocławku oraz status bezrobotnej.

     Uczestniczki programu wytypowane zostały w wyniku współpracy pracownika socjalnego Lidię Kobus i Izabelę Szatkowską-Horowską. Wyrażając wolę realizacji działań w ramach GW miałyśmy na uwadze dwa cele: integrację i aktywizację społeczną kobiet zamieszkałych na terenie Starego Miasta, wzmacniającą ich pozycję społeczną w środowisku, a po drugie pragniemy zmotywować te kobiety do pozytywnych zmian do samej siebie, wzmocnić ich wiarę we własne siły i możliwości, do pozytywnych zmian w wypełnianiu roli matki w rodzinie. Zaplanowałyśmy również zajęcia promujące zdrowy styl życia.

     Pierwsze trzy miesiące przeznaczone zostały na wzajemne poznawanie się. Po pierwszych spotkaniach uznałyśmy, że było to dobre posunięcie. Bardzo byśmy chciały, żeby wszystkie panie poczuły się potrzebne i docenione, żeby bardziej aktywne, „odważne” nie zdominowały tych mniej aktywnych. W maju, czerwcu i lipcu odbyły się spotkania  z panem Przemysławem Zawadzkim, który w sposób interesujący przekazał informacje z zakresu ratownictwa przedmedycznego.

     Wiele do myślenia dały zajęcia z poradnictwa pedagogicznego. Panie poznawały swoje mocne i słabe strony, analizowały problemy, które sprawiają im najwięcej kłopotów.

     Warsztaty terapii zajęciowej to kolejne spotkania cieszące się wielkim uznaniem.

     Ale o tym już w kolejnej informacji.

 

Przygotowała: Izabela Szatkowska-Horowska