Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

     W miesiącu lipcu 2012 r. odbyły się zajęcia z zakresu poradnictwa psychologicznego, poradnictwa i wsparcia grupowego w zakresie podnoszenia kompetencji społecznych oraz w ramach zajęć o charakterze turystycznym – wycieczka do Warszawy. Uczestnicy grupy aktywnie biorą udział w  zajęciach, nastąpiła integracja grupy, zawiązały się przyjaźnie. Dużym powodzeniem cieszył się wyjazd do Warszawy, gdzie między innymi zwiedzili Łazienki, Zamek Królewski, Muzeum Marii Curie Skłodowskiej. W miesiącu sierpniu 2012 r. odbywają się warsztaty autoprezentacji z elementami wizażu oraz zaplanowano wyjście do ,,Multikina”.
 
Opracowała : Joanna Wachowicz