Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

     W dniu 26 czerwca 2012 roku uczestniczki GW 32 w ramach działań środowiskowych o charakterze kulturalnym wraz z opiekunem uczestniczyły w seansie filmowym w Multikinie. Niektóre uczestniczki były w naszym kinie po raz pierwszy. Film pt. „Nad Życie” wywołał wiele wzruszeń i dyskusji. Atmosfera jaka panowała wśród kobiet potwierdziła słuszność organizowania tego typu spotkań.

Opracowała: Sylwia Tomaszczuk