Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

     Pracownik socjalny Osiedlowej Sekcji Pomocy Społecznej „Wschód” dnia 5 września 2012 roku rozpoczął działalność Grupy Wsparcia Nr 7 w ramach projektu „Aktywna Integracja – Projekt Systemowy MOPR Włocławek”. Projekt skierowany jest do 12 bezrobotnych kobiet w przedziale wiekowym od 25 do 40 lat korzystających z pomocy społecznej.
    
     Celem działania grupy jest  zdobycie wiedzy i umiejętności służących skutecznemu poszukiwaniu pracy oraz kwalifikacji ułatwiających zdobycie zatrudnienia, nabycie umiejętności autoprezentacji, wzrost poczucia własnej wartości, umożliwienie uczestnictwa w życiu społeczno – kulturalnym.

     Dla uczestniczek grupy zorganizowane będą zajęcia z socjoterapeutą, doradcą zawodowym, wizażystą, psychologiem i radcą prawnym. Przewidziane są również działania o charakterze środowiskowym (kino, kręgle, wyciczka).

Zakończenie działalności grupy przewidziane jest na 28.02.2013r.
 
Opracowała: Katarzyna Banasiewicz