Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

     Dnia 01 września 2012r. GW 22 wraz z organizatorem grupy wsparcia wybrała się do Multikina na komedię pt. Madagaskar 3.
     Podczas takiego wyjścia młodzież uczy się kulturalnego zachowania w miejscach publicznych, obserwuje poprawne wzorce zachowań, nabywa umiejętności przestrzegania ogólnie obowiązujących zasad. To w takich miejscach młodzież rozbudza w sobie szacunek do osób, z którymi ma styczność, uczy się szacunku do własnych wartości i przekonań; rozwija w sobie poczucie odpowiedzialności za siebie jak i innych.
 
Opracowała: Iwona Walczak