Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

     W ramach realizacji Instrumentów Aktywizacji Zdrowotnej powyższego projektu osoby niepełnosprawne od 18.08.12r. do 31.08.12r. uczestniczyły w dwutygodniowym turnusie rehabilitacyjnym nad Morzem Bałtyckim. Celem powyższego wsparcia było poprawienie lub podtrzymanie sprawności psychofizycznej, rozwijanie umiejętności społecznych uczestników poprzez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych oraz rozwijanie zainteresowań poprzez udział w zajęciach przewidzianych programem turnusu.
 
 
Opracowała: Małgorzata Markiewicz