Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

     Organizator grupy wsparcia nr 12 w ramach działań środowiskowych o charakterze turystycznym w dniu 17.09.2012r. zorganizował wycieczkę do Lichenia. Celem wycieczki była wzajemna integracja uczestniczek, zapoznanie się z dobrami kultury, jak również pokazanie możliwości spędzania wolnego czasu. Podczas wycieczki uczestniczki miały zapewniony gorący posiłek i deser.
 
Opracowała: Aleksandra Górzyńska