Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

Od początku roku 2012 w Klubie Wolontariusza zarejestrowało się 17 wolontariuszy. Z tej grupy z 12 osobami podpisane zostało porozumienie o współpracę. Łącznie z wolontariuszami, którzy kontynuują zeszłoroczną działalność, na rzecz potrzebujących pracowało 18 osób.
Wolontariusze w bieżącym roku zatrudnieni są w świetlicach profilaktyczno-wychowawczych, gdzie pomagają dzieciom w odrabianiu lekcji, jak również we współpracy z etatowymi wychowawcami organizują podopiecznym czas wolny. Stanowią cenne wsparcie dla profesjonalnej kadry wzbudzając w dzieciach aspiracje do lepszych wyników w nauce, dzieląc się swoimi talentami i posiadanymi hobby. Współpracujący z nami wolontariusze rekrutują się z Liceum Ziemi Kujawskiej, Liceum im. ks. Jana Długosza, Zespołu Szkół Budowlanych i Zespołu Szkół Chemicznych. W nowym roku szkolnym 2012/2013 planowana jest kolejna szkolna akcja promocji wolontariatu. Obejmie ona włocławskie szkoły ponadgimnazjalne, koordynator Klubu Wolontariusza podczas specjalnie zorganizowanej lekcji zachęcać będzie młodzież do angażowania się na rzecz innych przedstawiając pozytywne efekty jakie płyną z zaangażowania w wolontariat. Akcje promocji wolontariatu to efekt kilkuletniej już współpracy ze szkolnymi pedagogami, dzięki ich pomocy lekcje mogą dojść do skutku.
Wolontariusze obecnie włączeni się też w pracę na rzecz osób niepełnosprawnych, starszych i samotnych. Odwiedzają je w ich miejscach zamieszkania, świadcząc pomoc w codziennych czynnościach, które ze względu na niepełnosprawność i choroby wieku starszego mogą sprawiać duże trudności. Wolontariusze nie świadczą usług pielęgniarskich, starają się w miarę możliwości aktywizować osoby starsze i niepełnosprawne, zapobiegającej ich marginalizacji w społeczności lokalnej. Zapotrzebowanie na pomoc ze strony wolontariusza zgłaszane jest zarówno przez rodziny czy sąsiadów jak i przez pracowników socjalnych.
Wolontariusze pracują również na rzecz społeczności Osiedla Leopoldowo. Prowadzone są tam lekcje tańca oraz specjalne zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym. Wolontariusze włączają się także w prowadzone metodą CAL projekty.
Z pracy wolontariuszy korzystać będzie Klub Integracji Społecznej. Wolontariusze, na początku w roli obserwatorów, a z czasem czynnych uczestników zajęć, wspierać będą zatrudnionych psychologów i pedagogów w ich pracy z grupami wsparcia. Wolontariusze ci będąc absolwentami kierunków pedagogicznych i resocjalizacyjnych posiadają odpowiednie kwalifikacje do tego typu zadań.
Koordynator Klubu Wolontariusza bierze czynny udział w promowaniu wolontariatu wśród klientów pomocy społecznej. Udział w wolontariacie może być skutecznym narzędziem aktywizującym osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.
Do tej pory odbyły się 3 spotkania w grupach wsparcia, planowane są kolejne.
Koordynator Klubu współpracuje także z włocławskimi organizacjami pozarządowymi, wspierając różne akcje i inicjatywy, np. akcję promującą oddawanie szpiku organizowaną przez Stowarzyszenie Projekt Włocławek, akcję Szlachetna Paczka organizowaną przez wolontariuszy Stowarzyszenia Wiosna.
Brał też udział w spotkaniu poświęconemu wolontariatowi z młodzieżą skupioną w Klubie „Trampolina” przy Parafii Najświętszego Serca Jezusowego.

Opracował: Adam Znamierowski