Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

       W dniu 20 września 2012 roku członkowie grupy wsparcia Nr 6 „Aktywni jak dawniej” w ramach działań o charakterze środowiskowym, wzięli udział w seansie filmowym pt. „Dwoje do poprawki”. Projekcja filmu odbyła się w Multikinie we Włocławku. Uczestnicy filmu oglądając mądrą i romantyczną komedię, graną przez wspaniałych aktorów, mogli na chwilę oderwać się od codziennych trosk, dobrze się przy tym relaksując. Celem wspólnego wyjścia było ukazanie aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz zintegrowanie osób objętych wsparciem.
 
 
Opracowała: Małgorzata Rafalska