Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

       W dniu 05.11.2012r. uczestniczki Grup Wsparcia nr 10 i 12 spotkały się po raz ostatni na uroczystym obiedzie w Restauracji „Impresja”. W spotkaniu uczestniczyli koordynatorzy projektu, którzy dokonali uroczystego wręczenia zaświadczeń uczestnictwa w Grupach Wsparcia w ramach projektu „Aktywna Integracja – Projekt Systemowy MOPR Włocławek”.
       Udział kobiet w projekcie cieszył się dużym zadowoleniem i powodzeniem i ich zdaniem był bardzo przydatny.
 Zdobyta wiedza i umiejętności z zakresu poradnictwa specjalistycznego przyczyniły się do wzmocnienia indywidualnych cech osobowości, podniesienia predyspozycji zawodowych, zwiększenia motywacji i wiary we własne możliwości oraz tworzenia prawidłowych relacji z innymi i lepszego funkcjonowania w społeczeństwie wszystkich 24 kobiet.
       Uczestnicy projektu wykorzystali daną im szansę i dlatego teraz mogą pewniej poszukiwać możliwości zarobkowania.
 
 
Opracowały: Aleksandra Górzyńska i Małgorzata Pietrzak