Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

       W ramach działań grupy wsparcia Nr 6 „Aktywni jak dawniej” o charakterze środowiskowym została zorganizowana w dniu 26 października 2012 roku wycieczka do Lichenia. Celem wspólnego wyjazdu było ukazanie aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz zintegrowanie osób objętych wsparciem. Dla członków grupy wycieczka była swego rodzaju pielgrzymką do największej Świątyni w Polsce jaką jest Bazylika znajdująca się na terenie Sanktuarium Maryjnego w Licheniu. Grupa wycieczkowiczów mogła w tym miejscu niewątpliwie poszukać dla siebie duchowego wsparcia, które bardzo potrzebne jest w przezwyciężeniu trudności życiowych. Poza tym sam obiekt jest godny podziwu, co wyrażali głośno uczestnicy wycieczki. Dodatkowo przewodniczka okazując ogromną życzliwość oprowadziła grupę po apartamentach papieskich, z których Jan Paweł II korzystał podczas pielgrzymki po Polsce. Należy zaznaczyć, że na co dzień apartamenty są niedostępne dla zwiedzających. Następnym punktem wycieczki był smaczny obiad.
       Wyrażamy przekonanie, że pobyt w Licheniu pozwoli, aby osoby objęte wsparciem nabrały przekonania i wiary we własne siły.
 
Opracowała: Małgorzata Rafalska