Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

       Sekcja Pomocy Instytucjonalnej i Pieczy Zastępczej informuje, iż 2 listopada 2012r. odbyło się spotkanie mające na celu podsumowanie projektu „Aktywna Integracja - Projekt Systemowy MOPR Włocławek” skierowanego do 12 osobowej grupy usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych w wieku 18-25 lat. Projekt realizowany był od maja do października br. Głównym celem projektu była odbudowa, podtrzymanie i rozwój umiejętności uczestnictwa w życiu społecznym.
       W spotkaniu udział wzięli: Pani Anna Latecka Zastępca Dyrektora MOPR we Włocławku i Pani Ewa Krusińska - kierownik SPIiPZ. 
       Podczas spotkania zostały wręczone uczestnikom projektu zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w Grupie Wsparcia.
Spotkanie połączone było z poczęstunkiem podczas, którego podsumowano realizację projektu, omówiono działania jakie zostały zrealizowane w ramach projektu.
       Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze. Uczestnicy prowadzili ożywione rozmowy, wspominali wspólnie spędzone chwile oraz dzielili się swoimi przeżyciami.
 
 
Opracowała: Iwona Walczak