Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

W dniu 22.11.2012 r. o godz. 13.00 uroczystym obiadem zakończyła swoje funkcjonowanie w projekcie – „Aktywna Integracja – Projekt Systemowy MOPR Włocławek” grupa wsparcia nr 32.

Grupę docelową projektu stanowiło 12 kobiet korzystających z pomocy społecznej, bezrobotnych i będących w wieku aktywności zawodowej. Wszystkie ukończyły projekt.

Przez okres 6 m-cy grupa uczestniczyła w zajęciach z zakresu prawa, psychologii, informatyki, doradztwa zawodowego, wizażu i treningu kulinarnego.

Zgodnie z założeniem projektu odbywały się zajęcia grupy w ramach działań środowiskowych ( kino, wycieczka). Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze. Uczestniczki otrzymały zaświadczenia o ukończeniu projektu.
 

Opracowała: Sylwia Tomaszczuk