Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

       W dniu 29 listopada 2012 roku zakończyła swoje funkcjonowanie w projekcie „Aktywna Integracja – Projekt Systemowy MOPR Włocławek” Grupa Wsparcia Nr 31. Grupę docelową stanowiło 12 kobiet korzystających z pomocy społecznej, bezrobotnych i będących w wieku aktywności zawodowej. Wszystkie panie ukończyły projekt.
       Przez okres 6 miesięcy uczestniczki korzystały z poradnictwa specjalistycznego z zakresu: prawa, psychologii, socjoterapii, informatyki, doradztwa zawodowego i pedagogicznego, wizażu oraz z zakresu zdrowego żywienia.
       Zgodnie z założeniami projektu odbywały się również zajęcia alternatywne o charakterze: kulturalnym, sportowym, edukacyjnym i turystycznym.
       Zakończenie odbyło się w zaplanowanym terminie, a swoją obecnością zaszczyciła nas dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku Pani Edyta Wiśniewska, która osobiście wręczyła zaświadczenia ukończenia uczestnictwa w Grupie Wsparcia w ramach projektu.
Spotkanie przebiegało w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze.
 
 
Opracowała: Beata Kamińska