Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

       W dniu 05.11.2012 r. w Restauracji „Pasja Cafe” odbyło się uroczyste zakończenie funkcjonowania Grup Wsparcia nr 23 oraz nr 25 działających w ramach Projektu „Aktywna Integracja – Projekt Systemowy MOPR Włocławek”. Spotkanie rozpoczęło się odczytaniem listu gratulacyjnego skierowanego przez Dyrektora MOPR Panią Edytę Wiśniewską do uczestników grup. Każda z grup liczyła 12 osób w wieku aktywności zawodowej, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy. Udział w projekcie wpłynął na wzrost samooceny, wiedzy na temat rynku pracy, świadomość słabych i mocnych stron. Uczestniczki zajęć w widoczny sposób zmieniły swoje nastawienie do udziału w zajęciach grupowych. Potrafią przygotowywać dokumenty aplikacyjne, CV, jak również potrafią rozmawiać o swoich problemach, poradzić sobie w trudnych i stresujących sytuacjach. Wielu uczestników grupy nabyło umiejętności obsługi komputera, wcześniej ich wiedza była bardzo uboga.
       Najbardziej widocznym efektem udziału w projekcie wśród uczestniczek jest ich aktualny wygląd zewnętrzny, który pod wpływem informacji uzyskanych w takcie zajęć z wizażystką uległ znaczącej poprawie. Wpłynęło to także na wzrost samopoczucia oraz poczucie wartości. Dwoje uczestników dzięki udziałowi w projekcie w miesiącu sierpniu podjęło zatrudnienie, które utrzymuje do dnia dzisiejszego. Natomiast dwie uczestniczki podjęły naukę w Liceum Ogólnokształcącym. W trakcie prowadzonej pracy socjalnej i rozmów z uczestnikami wynika, że starają się wdrażać w codzienne życie rodzinne więcej zajęć integracyjnych m.in. wspólnie organizują (pomimo zakończenia zajęć w grupie) zabawy dla swoich dzieci, a przez to poprawiają się ich relacje. Spotkanie połączone było z obiadem, podczas którego zostały wręczone Zaświadczenia.
 

Opracowały: Joanna Wachowicz i Renata Jurgielewicz